Praca w Rumunii

30.09.2019
PolskaPraca.pl

Ogólne informacje o Rumunii:

Rumunia leży w południowo-wschodniej części Europy. W północnej oraz centralnej części kraju dominującą formę krajobrazu stanowią Karpaty. Na południu rozciąga się dolina Dunaju, który tworzy deltę przy ujściu do Morza Czarnego.

Do najważniejszych sektorów rumuńskiej gospodarki w 2015 r. należały: przemysł (26,4 %), handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (17,9 %) oraz działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, ochroną zdrowia i pracą społeczną (11,7 %).

Główne rynki eksportowe dla rumuńskiej gospodarki to Niemcy, Włochy i Francja, a w przypadku importu – Niemcy, Włochy i Węgry.

Stolica: Bukareszt

Powierzchnia: 238 391 km2

Ludność państwa: 19 870 647 (2015 r.)

Odsetek ludności UE: 3,9 % (2015 r.)

Produkt krajowy brutto (PKB): 160,353 miliardów EUR (2015 r.)

Język urzędowy: rumuński

Ustrój polityczny: republika półprezydencka

W UE od: 1 stycznia 2007 r.

Liczba posłów w Parlamencie Europejskim: 32

Waluta: lej (RON)

Czy należy do strefy Schengen? Nie. Rumunia nie jest członkiem strefy

Przewodnictwo w Radzie: Rumunia będzie po raz pierwszy sprawować rotacyjne przewodnictwo w Radzie UE w 2019 r.

Źródło: https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/romania_pl

Podejmowanie pracy w Rumunii:

Obywatele polscy traktowani są obecnie na zasadach identycznych jak obywatele Rumuni, mogą podejmować każdy legalny rodzaj pracy. Należy także pamiętać, że wedle prawa rumuńskiego wszystkie umowy o pracę muszą być zarejestrowane w lokalnym Urzędzie Pracy w momencie rozpoczęcia pracy.

Wraz z wejściem Rumunii do UE Polacy uzyskali pełny dostęp do rynku pracy i poruszania się po terytorium Rumunii. Obywatel Polski może przez okres 3 miesięcy przebywać na terytorium Rumunii bez wypełniania jakichkolwiek formalności administracyjnych.

Przy planowaniu dłuższego pobytu polski obywatel, jeszcze przed upływem 3 miesięcy od dnia przybycia do Rumunii, zobowiązany jest do zarejestrowania swojego pobytu w oddziale terenowym Urzędu ds. Imigrantów (Inspectoratul General pentru Imigrari) - urząd posiada swoje oddziały w każdej stolicy regionu.

Aby prowadzić działalność w formie samozatrudnienia trzeba udokumentować wykształcenie (trzeba posiadać dyplom ukończenia odpowiednich studiów lub szkolenia specjalistycznego, przeprowadzonego przez akredytowaną jednostkę szkoleniową) z zakresu działalności, którą dana osoba chce wykonywać. Opcjonalnie akceptowalne jest posiadanie 3-letniego doświadczenia w wykonywaniu danego zawodu na terytorium Rumunii, potwierdzonego dokumentem "Carta de munca" (odpowiednik karty pracy). Rejestracja dokonywana jest w lokalnym oddziale Rejestru Handlowego (RH).

Poszukiwanie pracy w Rumunii:

Narodowa Agencja Zatrudnienia (ANOFM) zajmuje się koordynacją polityki zatrudnienia na terenie Rumunii. Obszary, na których ANOFM koncentruje swoją działalność to: informacja, doradztwo i poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, doradztwo dla rozpoczynających własną działalność gospodarczą, organizowanie zatrudnienia subsydiowanego, wspieranie zatrudnienia osób zagrożonych bezrobociem. Na stronie www.anofm.ro można uzyskać wiele informacji nt. poszukiwania pracy w Rumunii, a także przeglądać zarejestrowane w urzędach pracy oferty (serwis w języku rumuńskim).
Osoby poszukujące pracy i przebywające na terenie Rumunii mogą zarejestrować się w jednym z 41 regionalnych bądź 70 lokalnych urzędów pracy. Rejestracja taka jest obowiązkowa dla osób, które chciałyby transferować z Polski swój zasiłek dla bezrobotnych. Wszystkie usługi oferowane przez publiczne urzędy pracy są darmowe.
W Rumunii nie ma systemu certyfikacji prywatnych agencji pośrednictwa pracy. Firmy te działają jak zwykłe podmioty gospodarcze. W przypadku pytań i wątpliwości, dotyczących działalności agencji można skontaktować się z doradcą EURES z Rumunii, który może sprawdzić historię agencji (np. współpracę z lokalnymi urzędami pracy) czy doradzić w zakresie bezpiecznego korzystania z usług tego typu podmiotów.

Warunki pracy w Rumunii:

Umowa pomiędzy pracodawcą a pracownikiem powinna mieć formę pisemną (w języku rumuńskim).
W odniesieniu do podejmowania pracy obywatele polscy traktowani są na zasadach identycznych jak obywatele Rumuni. Oznacza to, że mogą oni podejmować każdy legalny rodzaj pracy. Należy także pamiętać, że wedle prawa rumuńskiego wszystkie umowy o pracę muszą być zgłoszone i zarejestrowane w lokalnym urzędzie pracy.
W Rumunii nie ma umowy zlecenia, ani umowy o dzieło. Kontrakty cywilne (umowa o świadczenie usług) zawierane są jedynie z osobami samozatrudnionymi i prowadzącymi samodzielną działalność gospodarczą.
Co do zasady z pracownikami popisuje się umowę o pracę, zwykle na czas nieokreślony. W niektórych sytuacjach możliwe jest zawarcie umowy na czas określony, na maksymalnie 36 miesięcy (np. w przypadku prac sezonowych, zastępstwa innego pracownika, pracowników pobierających emerytury lub tych, którym do emerytury zostało mniej niż 5 lat).
Umowę na okres nie dłuższy niż 24 miesiące można zawrzeć z agencją pracy tymczasowej. Zatrudniony przez agencję pracownik jest następnie kierowany do wykonania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika i pod jego kierownictwem.

Czas pracy
Wymiar czasu pracy to 8 godzin dziennie i maksymalnie 48 godzin tygodniowo (wliczając nadgodziny). Standardowo pracuje się od poniedziałku do piątku. W przypadku pracy zmianowej możliwa jest praca dłuższa niż 8 godzin i przekraczająca maksymalny wymiar 48 godzin tygodniowo pod warunkiem, że średnia liczona z trzech tygodni nie przekroczy powyższych limitów.

Urlop wypoczynkowy
Minimalny wymiar płatnego urlopu to 20 dni w ciągu roku. Osoby niepełnosprawne, niepełnoletnie i osoby pracujące w warunkach szczególnych mają prawo do dodatkowego urlopu w wymiarze co najmniej 3 dni w ciągu roku.

Wynagrodzenie za pracę
Minimalna, określona ustawowo płaca wynosi 1250 lei (RON) brutto miesięcznie (ok. 1200 zł). Średnie wynagrodzenie netto we wrześniu 2016 r. wyniosło 2094 RON (ok. 2010 zł).
Wysokość pensji różni się w zależności od regionu, najwyższe płace notuje się w Bukareszcie i dobrze rozwiniętym gospodarczo Regionie Północno-Zachodnim. Najlepsze zarobki obserwuje się w branży związanej z wydobyciem ropy naftowej i gazu (średnio 5737 RON netto miesięcznie – ok. 5507 zł) i w sektorze nowoczesnych technologii, najniższe - w hotelarstwie i gastronomii (średnio 1265 RON netto za miesiąc – ok. 1215 zł).

Źródło: https://eures.praca.gov.pl


 Strony z ofertami pracy w Rumunii: 
 
 
Facebook Twitter