Praca w Irlandii

10.08.2019
PolskaPraca.pl

Ogólne informacje o Irlandii:

Terytorium Republiki Irlandii obejmuje nieco ponad 80 % powierzchni wyspy o tej samej nazwie, której północno-wschodnia część to Irlandia Północna należąca do Zjednoczonego Królestwa. Wybrzeże Irlandii jest bardzo długie. Na zachodzie rozciąga się wzdłuż Oceanu Atlantyckiego, a na południu wzdłuż Morza Celtyckiego. Na wschód od Irlandii leży Wielka Brytania, którą od Irlandii oddziela Morze Irlandzkie.

Do najważniejszych sektorów irlandzkiej gospodarki w 2015 r. należały: przemysł (39,1 %), handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (12,8 %) oraz działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, ochroną zdrowia i pracą społeczną (12,3 %).

Główne rynki eksportowe dla irlandzkiej gospodarki to USA, Wielka Brytania i Belgia, a w przypadku importu – Wielka Brytania, USA i Francja.

Stolica: Dublin

Powierzchnia: 69 797 km2

Ludność państwa: 4 628 949 (2015 r.)

Odsetek ludności UE: 0,9 % (2015 r.)

Produkt krajowy brutto (PKB): 214,623 miliardów EUR (2015 r.)

Język urzędowy: irlandzki, angielski

Ustrój polityczny: republika parlamentarna

W UE od: 1 stycznia 1973 r.

Liczba posłów w Parlamencie Europejskim: 11

Waluta: Euro. Członek strefy euro od 1 stycznia 1999 r.

Czy należy do strefy Schengen? Nie. Irlandia nie jest członkiem strefy Schengen

Przewodnictwo w Radzie: w latach 1975–2013 Irlandia siedmiokrotnie sprawowała rotacyjne przewodnictwo w Radzie UE.

Źródło: https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/ireland_pl

Podejmowanie pracy:

Aby pracować w Irlandii, będziesz musiał posiadać irlandzki numer ubezpieczenia społecznego (PPS - Personal Public Service Number). Chcąc go otrzymać, musisz udać się miejscowego Wydziału Spraw Społecznych i Rodziny.

Dalsze informacje o składaniu wniosków i wymaganiach są dostępne na stronie www.welfare.ie

Firmy polskie mogą prowadzić działalność gospodarczą w Irlandii albo poprzez zarejestrowane w tym kraju spółki (z ograniczoną odpowiedzialnością bądź akcyjne) albo poprzez rejestrację oddziału.
Osoby fizyczne mogą podejmować działalność na zasadach samozatrudnienia. Od 1 maja 2004 r. fakt rozpoczęcia działalności gospodarczej wystarczy zgłosić w lokalnej administracji i w urzędzie skarbowym.

Poszukiwanie pracy:

Od 1 stycznia 2012 r. irlandzkie publiczne służby zatrudnienia - FÁS Employment Services and Employment Programmes zostały włączone do Departamentu Opieki Społecznej (Department of Social Protection) Obywatele Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym Polski, mają swobodny dostęp do usług FAS.
Informacje o wolnych miejscach pracy na terenie Irlandii można uzyskać w biurach zatrudnienia FAS i/lub na stronie internetowej FAS www.fas.ie. Te same informacje można uzyskać, dzwoniąc do darmowej informacji telefonicznej pod numer 1800 611 116. Osoby poszukujące pracy mogą składać swoje CV bezpośrednio do bazy danych FAS poprzez stronę internetową http://www.fas.ie. Pracodawcy mają za pomocą tej bazy dostęp do CV i mogą skontaktować się z osobą poszukującą pracy. Biura FAS znajdują się na terenie całego kraju. Chcąc znaleźć adres najbliższego biura FAS, zajrzyj do irlandzkiej książki telefonicznej lub na stronę www.fas.ie

Prywatne agencje nie mają prawa obciążać osób poszukujących pracy opłatami za podstawową usługę, jaką jest rejestracja w ich bazach danych. Wszystkie agencje muszą mieć licencję Ministerstwa Pracy, Przedsiębiorczości i Innowacji. Lista agencji posiadających licencję jest dostępna w: Wydziale ds. Agencji Zatrudnienia Ministerstwa Pracy, Przedsiębiorczości i Innowacji.

Warunki pracy:

Każdy zatrudniony na terenie Irlandii, otrzymujący regularną zapłatę lub stałą pensję, automatycznie posiada umowę o pracę, bez względu na to, czy została ona sporządzona w formie pisemnej, czy też nie. Zgodnie z przepisami uchwalonymi przez Izbę Reprezentantów Irlandzkiego Parlamentu (Dáil) musi ona gwarantować pewne prawa. Przykładem jest prawo do urlopu macierzyńskiego. Prawa takie są częścią umowy, nawet jeśli pracodawca i pracownik w sporządzonym kontrakcie umówią się, że ich nie stosują. Tak więc statutowe prawo do urlopu macierzyńskiego unieważnia zapis umowy pomiędzy pracownikiem i pracodawcą mówiący, iż pracownik nie ma prawa z takiego urlopu skorzystać.
Całość umowy o pracę nie musi być sporządzona na piśmie, jednak Irlandzki Kodeks Pracy (Terms of Employment (Information) Act, 1994) mówi, iż pewne jej elementy muszą mieć formę pisemną. Nie dotyczy to pracowników pozostających w stosunku pracy przez okres krótszy niż miesiąc.

Czas pracy
Maksymalny średni tydzień pracy liczy 48 godzin. Liczba ta może być uśredniana w okresie 4-,6- lub 12-miesięcznym, w zależności od okoliczności.

Urlop wypoczynkowy
Ustawa o organizacji czasu pracy (The Organisation of Working Time Act, 1997) gwarantuje maksymalnie 4-tygodniową długość corocznego urlopu wypoczynkowego. Kontrakt pracowniczy może jednak dawać większe uprawnienia. Okresy trwania urlopu przewidziane ustawą są bowiem okresami minimalnymi, a pracodawca i pracownik mogą je przedłużyć w zawartej umowie.

Wynagrodzenie za pracę
Zgodnie ze stanem na dzień 1 listopada 2015 r., płaca minimalna w Irlandii wynosi 8.65 euro za godzinę. Z dniem 1 stycznia 2016 r. płaca minimalna została podniesiona do wysokości 9,15 euro za godzinę. Przy czym w wybranych sektorach jak np. sektor budowlany, turystyczny oraz gastronomiczny płace minimalne kształtują się na poziomie 14 do 18 euro za godzinę. Pełna lista sektorów, w których obowiązują wyższe stawki minimalne za godzinę jest dostępna na stronie internetowej www.workplacerelations.ie/en/

Źródło: https://eures.praca.gov.pl


Strony z ofertami pracy w Irlandii: 
 
 
Facebook Twitter