Polityka Prywatności

 

 

Polityka Prywatności Portalu Internetowego  PolskaPraca.pl

 

1. Informacje ogólne

 1. Operatorem i Administratorem Serwisu jest PolskaPraca.pl z siedzibą we Wrocławiu:
 2. Serwis realizuje usługi związane z publikacją ofert pracy przez pracodawców oraz udostępniania ich zainteresowanym kandydatom.
 3. Serwis gromadzi rownież informacje o kandydatach wprowadzone do systemu na zasadzie dobrowolności w związku z procesem poszukiwania pracy.
 4. Dane zgromadzone nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 5. Wszystkie dane wprowadzone do naszego systemu mogą być na wniosek użytkownika zmodyfikowane lub usunięte. Każdy Użytkownik ma zapewnioną możliwość samodzielnej modyfikacji swoich danych, w odpowiednim do tego miejscu w serwisie dostępnym po zalogowaniu poprzez podanie nazwy Użytkownika i hasła dostępowego. Jeżeli Użytkownik uzna to rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się do Administratora wysyłając e-mail na adres : biuro@PolskaPraca.pl z prośbą o dokonanie zmian.
 6. Wszystkie wprowadzane Dane osobowe Użytkownika, jak również proces logowania się do Serwisu są realizowane za pomocą bezpiecznego kodowanego protokołu SSL w celu zapewnienia ich ochrony w trakcie transmisji w sieci Internetu. Domena PolskaPraca.pl jest również zabezpieczona protokołem DNSSEC, chroniącym przed cyberprzestępstwami np. przekierowaniem na stronę wyłudzającą dane.

2.Jakie dane osobowe są przetwarzane przez portal ?

Portal PolskaPraca.pl zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. W związku z różnorodnością prowadzonych usług, zakres przetwarzania danych może się różnić.

 1. Użytkownicy niezalogowani:

Użytkownicy korzystający z portalu PolskaPraca.pl pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej i dokonają działań związanych z zamiarem skorzystania z konkretnych usług serwisu. Przykładami takich działań są publikacja ogłoszenia, zamieszczanie CV.

W przypadku tego typu użytkowników naszego serwisu gromadzimy następujące dane osobowe:

 • przeglądane oferty pracy
 • dane dotyczące sesji
 • typu urządzenia użytego do odwiedzania serwisu
 • systemu operacyjnego urządzenia
 • rodzaju wykorzystanej przeglądarki internetowej
 • lokalizacji użytkownika
 • adresu IP z którego nastąpiło połączenie z serwisem

Podstawa prawna:

RODO art.6 pkt 1 litera b : ”przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”

 1. Zarejestrowani Pracodawcy:

W przypadku pracodawców zamieszczających ogłoszenia gromadzone są następujące dane:

 • Wszystkie dane zawarte w poprzednim punkcie ”Użytkownicy niezalogowani”, a ponadto:
 • Nazwa Firmy
 • Adres Firmy
 • Adres Email
 • Osoba Kontaktowa
 • Nr telefonu
 • Adres strony www
 • Dane do faktury w przypadku usług płatnych

Podstawa prawna:

RODO art.6 pkt 1 litera a : ”osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”;

RODO art.6 pkt 1 litera b : ”przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”

 1. Niezarejstrowani Kandydaci aplikujący na Oferty Pracy:

W przypaku odpowiedzi na Ofertę pracodawcy używając przycisku „ Aplikuj” przetwarzamy następujące dane:

 • Wszystkie dane zawarte w punkcie ”Użytkownicy niezalogowani”
 • imię i nazwisko,
 • adres email
 • dołączone CV przesyłane do autora ogłoszenia
 • dołączony do aplikacji list motywacyjny
 • zgoda na przetwarzanie danych w celach rekrutacji ( wymagana )

Podstawa prawna:

RODO art.6 pkt 1 litera a : ”osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”;

RODO art.6 pkt 1 litera b : ”przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”

 1. Zarejestrowani Kandydaci tworzący Swój profil zawodowy na PolskaPraca.pl

W tym przypadku portal gromadzi przetwarza następujące dane osobowe użytkownika:

 • zgoda na przetwarzanie danych w celach rekrutacji ( wymagana )
 • zapoznanie się z prawami wynikającymi z Dyrektywy RODO ( wymagane )
 • Wszystkie dane zawarte w punkcie ”Użytkownicy niezalogowani”
 • imię i nazwisko ( wymagane )
 • adres email ( wymagany )
 • stanowisko o jakie się ubiegamy (wymagane )
 • lokalizacja stanowiska pracy ( wymagana )
 • dołączone CV ( opcjonalnie )
 • dołączone zdjęcie ( opcjonalnie )
 • dołączone wideo ( opcjonalnie )
 • nabyte umiejętności ( opcjonalnie )
 • adres strony internetowej ( opcjonalnie )
 • Edukacja ( opcjonalnie )
 • Doświadczenie zawodowe ( opcjonalnie )

W sytuacji wprowadzenia swojego CV do serwisu, każdy Użytkownik musi liczyć się z tym, iż dane osobowe i inne informacje znajdujące się w CV zostaną udostępnione zarejestrowanym Pracodawcom poszukującym Kandydatów do pracy. Jednakże udostępnienie tych informacji następuje wyłącznie po spełnieniu wymogów portalu PolskaPraca.pl przez Pracodawcę i potwierdzeniu przez niego zachowania należytej staranności w ochronie przetwarzanych danych osobowych. Publikując swoje CV na naszym serwisie jest równoznaczne z tym, że Użytkownik wyraża na to zgodę.

Podstawa prawna:

RODO art.6 pkt 1 litera a : ”osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”;

RODO art.6 pkt 1 litera b : ”przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”

 1. Statystyki oraz zapewnienie prawidłowego działania serwisu:

W celu ulepszania funkcjonalności serwisu oraz zabezpieczenia informatycznego portalu PolskaPraca.pl przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • przeglądane strony i podstrony
 • dane dotyczące długości sesji
 • historii wyszukiwania
 • typu urządzenia użytego do odwiedzania serwisu
 • systemu operacyjnego urządzenia
 • rodzaju wykorzystanej przeglądarki internetowej
 • lokalizacji użytkownika
 • adresu IP z którego nastąpiło połączenie z serwisem

Podstawa prawna:

RODO art.6 pkt 1 litera f : ” przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.”

 1. Rozpatrywanie skarg i wniosków:

W przypadku wszelkiego typu skarg, pytań oraz wniosków na temat działania serwisu przetwarzamy następujące dane:

 • dane zawarte w formularzu kontaktowym lub E-mail ( Imię i Nazwisko, E-mail )
 • dane zawarte w załączonych dokumentach

Podstawa prawna:

RODO art.6 pkt 1 litera f : ” przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.”

 1. Badanie zadowolenia Użytkowników serwisu:

Przetwarzanie danych następuje w oparciu o dane:

 • zawarte w procesie rejestracji w serwisie
 • pytania zawarte w formularzach i pytaniach ewentualnych ankiet

Podstawa prawna:

RODO art.6 pkt 1 litera f : ” przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.”

 1. Proces ustalania, dochodzenia i egzekucji ewentualnych roszczeń:

Przetwarzane dane:

 • Dane zawarte w procesie rejestracji ( Imie i Nazwisko, E-mail )
 • Dane zawarte w profilu ( np data urodzenia )
 • Dane aktywności w serwisie
 • Inne dane wymagane do ustalenia i udowodnienia wzajemnych roszczeń

Podstawa prawna:

RODO art.6 pkt 1 litera f : ” przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.”

3.Udostępnianie Twoich danych osobowych.

Udostępnianie danych osobowych i zakres udostępniania uzależnione są od sposobu korzystania z usług serwisu PolskaPraca.pl i są wyszczególnione poniżej:

 1. Aplikowanie na oferty pracy jako niezarejestrowany użytkownik:

W tej sytuacji udostępniamy Twoje dane na polecenie Pracodawcy zamieszczającego ogłoszenia o pracy i następuje to za Twoją zgodą potwierdzoną w formularzu aplikacji. W tej sytuacji jesteśmy tylko pośrednikami w przekazywaniu danych osobowych.

Podstawa prawna:

RODO art.6 pkt 1 litera a : ”osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”

 1. Pracodawca wyszukujący kandydatów:

Zarejestrowani w naszym serwisie pracodawcy mogą poszukiwać kandydatów na wolne stanowiska pracy poprzez przeglądanie profili zamieszczonych na naszym portalu. Pracodawcy przetwarzający Twoje dane osobowe sami określają cele oraz sposób przetwarzania Twoich danych. W tym procesie nie podlegają one na żadnym etapie naszym poleceniom oraz kontroli. W związku z tym serwis PolskaPraca.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich poczynania i zaniechania.

Podstawa prawna:

RODO art.6 pkt 1 litera a : ”osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”

 1. Uprawnione Organy Państwowe:

Udostepniamy Twoje Dane osobowe uprawnionym do tego organom państwowym, do których należy zaliczyć:

 • Policję
 • Prokuraturę
 • Sądy
 • Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Urząd Komunikacji Elektronicznej
 • Inne ustawowo uprawnione Instytucje Państwowe

Podstawa prawna:

RODO art.6 pkt 1 litera e : ” przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi”

4.Twoje prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych

Prawo do bycia zapomnianym – Prawo do usunięcia danych osobowych

Każdy użytkownik serwisu PolskaPraca.pl ma prawo zarządać całkowitego lub częściowego usunięcia Swoich danych osobowych. Prośba o całkowite usunięcie danych osobowych jest równoznaczne z usunięciem konta użytkownika.

Usunięcie danych następuje na wniosek osoby zainteresowanej, bez konieczności jego uzasadnienia. Wymagane jest w tym przypadku jedynie potwierdzenie tego faktu w formie wiadomości E-mail przesłanej z adresu E-mail z którym powiązane jest konto użytkownika.

Podstawa prawna:

RODO art.17 – Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Każdy użytkownik serwisu PolskaPraca.pl w dowolnym momencie, bez konieczności uzasadniania Swojej decyzji ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych udzielonej podczas rejestracji na portalu. Zaprzestanie przetważania danych następuje w chwili cofnięcia zgody, jednak nie skutkuje wobec czynności przetważania danych dokonanych przed powiadomieniem nas o decyzji cofnięcia zgody.

Cofnięcie zgody nie powoduje żadnych negatywnych skutków dla użytkownika, jednakże może uniemożliwić korzystanie z części lub wszystkich funkcji serwisu.

Podstawa prawna:

RODO art.7 pkt 3

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystywania danych osobowych

Użytkownikowi serwisu PolskaPraca.pl przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec wykorzystywania Twoich danych przez portal w celach marketingowych, statystycznych oraz promocyjnych. Po rozpatrzeniu Twojego wniosku dane co do których zgłosiłeś sprzeciw zostaną usunięte.

Podstawa prawna:

RODO art.21

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

W dowolnym momencie użytkownikowi przysługuje prawo do wystąpienia z wnioskiem o ograniczenia przetwarzania niektórych danych osobowych. Do momentu rozpatrzenia żądania niektóre funkcje i usługi serwisu, w których te dane są wykorzystywane mogą zostać czasowo zawieszone.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych przysługuje w następujących przypadkach:

 • wątpliwości co do zgodności z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych, a Ty w miejsce całkowitego ich usunięcia wystąpisz z wnioskiem o ich ograniczenie
 • przy kwestionowaniu poprawności danych osobowych ograniczymy ich przetwarzanie do czasu ich zweryfikowania i poprawienia, jednak niena okres dłuższy niż 7 dni
 • wtedy, gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne dla celów w jakich były one przetwarzane, jednakże chcesz zachować ich część celu ustalenia, dochodzenia wzajemnych roszczeń

Podstawa prawna:

RODO art.18

Prawo dostępu do Swoich danych osobowych

Każdy użytkownik serwisu ma prawo uzyskać informacje czy przetwarzamy jego dane osobowe. W przypadku potwierdzenia tego faktu przysługują mu następujące prawa:

 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych
 • uzyskać kopię Swoich danych osobowych
 • uzyskać informację o rodzaju przetwarzania danych, celach przetwarzania, kategoriach odbiorców danych osobowych oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • uzyskać informację planowanym okresie przechowywania Twoich danych osobowych

Podstawa prawna:

RODO art.15

Prawo do przenoszenia danych osobowych

W przypadku chęci przeniesienia Swoich danych osobowych do innego administratora danych osobowych masz prawo do otrzymaniadanych osobowych lub zwrócić się do nas o dokonanie tej czynności. zostanie ona wykonana w miarę technicznych możliwości stron.

Podstawa prawna:

RODO art.20

Prawo do sprostowania i poprawienia danych osobowych

Każdy zarejestrowany użytkownik może samodzielnie dokonywać zmian w swoich danych osobowych po zalogowaniu się do swojego konta. W przypadku danych przetwarzanych przez serwis, a niemożliwych dopoprawienia w panelu użytkownika przysługuje prawo do wystąpienia do administratora z żądaniem ich poprawienia.

Podstawa prawna:

RODO art.16

Czas rozpatrywania żądań i wniosków oraz zgłaszanie skarg

W przypadku wystąpienia do nas z żadaniem lub wnioskiem staramy się spełnić je lub odmówić wykonania niezwłocznie lub nie później niż w terminie 21 dni.W niektórych złożonych sytuacjach okres ten może ulec wydłużeniu o czym Cię poinformujemy.

Jeżeli odpowiedź przesłana przez nas Cię nie satysfakcjonuje lub uważasz, że Twoje prawa do ochrony danych osobowych lub inne przyznane Ci zgodnie z dyrektywą RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Powyższe prawa użytkowników serwisu PolskaPraca.pl dotyczą danych osobowych przetwarzanych przez system informatyczny serwisu. Serwis PolskaPraca.pl nie może ponosić odpowiedzialności za dane gromadzone przez wyszukiwarki internetowe ( Google,Yahoo, Bing itp ) oraz przez inne legalnie działające systemy skanujące internet. PolskaPraca.pl nie ma wpływu na ich politykę prywatności oraz nie może występować w imieniu Państwa. W przypadku chęci egzekwowania prawa do prywatności w odniesieniu do tych danych osobowych należy wystąpić bezpośrednio do administratorów tych systemów.

5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Serwis PolskaPraca.pl przechowuje dane osobowe przez okres posiadania konta na portalu. W momencie likwidacji konta lub w przypadku wystąpienia z wnioskiem o usunięcie danych osobowych z naszego systemu zostaną one wykasowane z naszego systemu. Wyjątek stanowią tu Imię i Nazwisko, E-mail oraz historia wyrażonych zgód na przetwarzanie danych. Te dane będą przechowywane przez okres 3 lat w celu roztrzygnięcia ewentualnych wzajemnych roszczeń.

6. Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

7. Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

8. Postanowienia końcowe

Dokument ten został sporządzony w celu poinformowania użytkowników o Polityce Prywatności serwisu PolskaPraca.pl zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej RODO wchodzącej w życie 25 mja 2018 roku. Polityka Prywatności może zostać zmieniona i uzupełniona stosownie do potrzeb lub w sytuacji zmiany aktualnego stanu prawnego.