Kariera Pielęgniarki

03.11.2019
PolskaPraca.pl

Wykwalifikowane pielęgniarki są bardzo poszukiwane na rynku opieki zdrowotnej. W wielu krajach zarobki pielęgniarek znacznie przewyższają przeciętne wynagrodzenie. Nigdy nie było tak odpowiedniego czasu, aby dołączyć do zawodu pielęgniarki. Jako pielęgniarka można pracować m.in. w szpitalach, klinikach, domach opieki i mieszkalnych, zakładach opieki zdrowotnej, organizacjach wolontariackich prowadzących hospicjum lub opiekę mieszkaniową oraz w przemyśle farmaceutycznym. Pielęgniarki pracują również w służbie więziennej, edukacji uniwersyteckiej, na rekreacyjnych statkach wycieczkowych lub dla sił zbrojnych.

Jeszcze kilka lat temu pracę pielęgniarki można było rozpocząć już po liceum medycznym trwającym 5 lat. Jednak regulacje dotyczące kształcenia w zawodzie pielęgniarki zmieniły się w 2005 roku na podstawie przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym. Dziś dyplom zawodowej pielęgniarki można uzyskać na publicznych i niepublicznych uczelniach wyższych. Oprócz wprowadzenia wyższych wymagań edukacyjnych, ustawa przesunęła wiek wchodzenia w zawód młodych pielęgniarek. Szczegóły przebiegu studiów zostały ujęte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów i obejmują ok 4800 godzin, z czego praktyki zawodowe w wymiarze 1200 godzin. Łączą w sobie zagadnienia z zakresu nauk medycznych, zdrowia oraz kultury fizycznej. Kolejnym etapem są studia magisterskie trwające 4 semestry i obejmujące 1300 godzin i obejmują one 4-tygodniowe praktyki zawodowe.

Obszary kariery pielęgniarki

Po uzyskaniu kwalifikacji pielęgniarki możesz rozpocząć karierę w różnych dziedzinach pielęgniarstwa w oparciu o swoją specjalizację, wśród wspólnych dziedzin pielęgniarstwa są:
 

Pielęgniarstwo dla dorosłych

Pielęgniarstwo dla dorosłych obejmuje opiekę nad dorosłymi, zarówno chorymi, jak i zdrowymi, nie tylko w środowisku szpitalnym, ale także w środowisku społecznym, takim jak ośrodek zdrowia lub domy opieki. Nieodłączną częścią roli dorosłej pielęgniarki jest promowanie zdrowia poprzez edukację, zapobieganie chorobom oraz opiekę, utrzymanie i rehabilitację dorosłych poddawanych reżimom diagnostycznym i terapeutycznym.

Można ukończyć dodatkowe kursy specjalizujące się w takich dziedzinach, jak opieka przeciwnowotworowa, zdrowie kobiet, wypadki i pomoc w nagłych wypadkach, opieka krytyczna, praktyka pielęgniarska, opieka zdrowotna lub pielęgniarstwo szkolne.

Pielęgniarstwo dziecięce

Jeśli specjalizujesz się w opiece nad dziećmi, będziesz zajmować się opieką nad dziećmi i młodzieżą, od noworodka po dorastanie. Ponieważ dzieci reagują na choroby w zupełnie inny sposób niż dorośli, Twoje wyuczone umiejętności w zakresie opieki nad dziećmi pomogą ci zrozumieć ich szczególne potrzeby.

Opieka nad osobami niepełnosprawnymi

Jako pielęgniarka specjalizująca się w pielęgniarstwie niepełnosprawnym pomożesz osobom z trudnościami w nauce prowadzić niezależne i satysfakcjonujące życie. Będziesz współpracować z grupą osób z trudnościami w uczeniu się, czasami mieszkać razem i zapewnić 24 godzinną opiekę dla tej grupy.

Pielęgnacja zdrowia psychicznego

Trendy we współczesnym życiu spowodowały wzrost presji na wielu członków społeczeństwa, co może powodować problemy ze zdrowiem psychicznym. Jako pielęgniarka zdrowia psychicznego będziesz musiała współpracować z psychiatrami, pracownikami socjalnymi i innymi osobami, aby koordynować opiekę nad osobami cierpiącymi na choroby psychiczne.

Podsumowanie

Jako kwalifikowana pielęgniarka już na starcie masz  wiele możliwości kariery. Rynek opieki zdrowotnej zawsze poszukuje wykwalifikowanych pielęgniarek, co oznacza, że masz jasną przyszłość zawodową, kiedy zdobędziesz dyplom pielęgniarki.


 
Facebook Twitter