Java Developer

Moyyn
Gdańsk, PM
Polska

Kategoria
Gałąź Gospodarki
Nauka i rozwój techniki

Opis pracy
Zadania
Kluczowe obowiązki i zakres odpowiedzialności:

Projektowanie i budowanie wysoko wydajnych aplikacji kluczowych dla działania firmy;
Branie udziału we wszystkich fazach rozwoju projektu;
Pisanie dobrze zaprojektowanego, testowalnego i wydajnego kodu;
Zapewnienie zgodności projektu ze specyfikacją;
Przygotowanie i uruchomienie komponentów oprogramowania;
Wsparcie procesu ciągłego udoskonalania oprogramowania poprzez sprawdzanie i poszukiwanie alternatywnych rozwiązań oraz technologii wraz z prezentowaniem ich do przeglądu.

Wymagania do pracy
Wymagania:

2+ lata udokumentowanej pracy i doświadczenia związanego z rozwijaniem oprogramowania;
Udowodnione doświadczenie w obszarze technologii Java;
Bezpośrednie doświadczenie w planowaniu i rozwoju aplikacji z użyciem Java EE;
Umiejętność dokonywania analizy oraz planowania w zgodzie z powszechnie przyjętymi wzorcami projektowymi;
Wnikliwa wiedza na temat działania Java and JEE (Classloading, Memory Management, Transaction management etc.);
Dokonała wiedza na temat baz relacyjnych, SQL i technologii ORM (JPA2, Hibernate);
Doświadczenie w użyciu Spring Framework;
Doświadczenie w rozwijaniu aplikacji stron internetowych przy użyciu przynajmniej jednego z popularnych rozwiązań: JSF, Wicket, GWT, Spring MVC;
Doświadczenie w pisaniu testów jednostkowych.

Wymagania
Backend Development |Średnio zaawansowany
Praca zespołowa |Zaawansowany
Logiczny sposób myślenia |Średnio zaawansowany
PROGRAMMING / WEB DEVELOPMENT - Java |Zaawansowany
Spring |Zaawansowany
Wykształcenie
Licenjat/Inżynier
Doświadczenie
n/d
Pracodawca
Aravinth Palaniswamy


Polska